Konopiště

Rybářský řád pro rybník Konopiště 2020

Lovit ryby může každý,kdo je členem ČRS,vlastní platný Rybářský lístek a zaplatil příslušný poplatek. Tento poplatek je každý rybář povinen uhradit před začátkem rybolovu u výběrčích k tomu určených. Stvrzenka o zaplacení nahrazuje povolenku a bude při kontrole RS nebo osobami s Pověřením rybníkáře k provádění kontrol vyžadována. Proto ji pečlivě uschovejte.

Cena povolenky : 100 Kč

Pásmo rybolovu :

– Po levé straně od lávky až k velkým stavidlům.

– Po pravé straně od lávky až k první olši před pláží,přičemž místa u otočky za divadlem jsou vyhrazena ZTP.

Povinnosti lovícího :

– Zapsat příchod k vodě do úlovkového lístku a to před zahájením rybolovu.

– Dbát veškerých pokynů prodejce.

– Řídit se Jednotným řádem ČRS a tímto řádem.

– Vzhledem k tomu,že rybník Konopiště se nachází v chráněném území,je každý povinen udržovat na svém místě pořádek a pokud přijde na místo,které není uklizeno,musí toto uklidit.

– Míra kapra je stanovena na 45 cm. Ulovením a ponecháním 1 kusu kapra končí pro tento den rybolov. Ulovený kapr nad 70 cm se musí pustit zpět do vody. Dravci celoročně hájeni.

– Úlovkový lístek je pro celou sezonu a po jejím ukončení se musí odevzdat,nebo zaslat MO Benešov.

Je zakázáno :

Lovit na místech mimo pásma rybolovu a na místech vyhrazených osobám ZTP.

– Ulovenou rybu zpracovávat na místě a porcovat před odchodem od vody.

– Nahazovat před stanovenou dobou rybolovu a to za jakýmkoli účelem (rovnání vlasce apod.).

– Lovit ryby z lávky,pláže nebo z hráze.

– Používat krmítka,jakožto i krmit a vnadit (podmínky po ukončení realizace opatření stanovenými Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR ze dne 9.4.2010,které byly stanoveny pro revitalizaci části regionu biocentra

Šiberna – Konopišťský rybník).

Používání bivaků,stanů a jiných přístřešků.

– Upravovat příbřežní pozemky,řezat větve a odstraňovat kameny.

Lov dravců všemi způsoby.

– Rozdělávání ohně.

Čas rybolovu :

– červen,červenec,srpen : pondělí – pátek 15.00 – 22.00 hod. Svátky,sobota,neděle 6.00 – 13.00 hod.

– září : pondělí – pátek 14.00 – 20.00 hod. Svátky,sobota,neděle 6.00 – 13.00 hod.

– říjen : pondělí – pátek 13.00 – 19.00 hod. Svátky,sobota,neděle 7.00 – 13.00 hod.

– listopad : dle zájmu a počasí

MO ČRS BENEŠOV

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat