Konopiště

Rybářský řád pro rybník Konopiště 2021

Lovit ryby může každý, kdo je členem ČRS, vlastní platný Rybářský lístek a zaplatil příslušný poplatek. Tento poplatek je každý rybář povinen uhradit před začátkem rybolovu u výběrčích k tomu určených. Stvrzenka o zaplacení nahrazuje povolenku a bude při kontrole RS nebo osobami s pověřením rybníkáře k provádění kontrol vyžadována. Proto ji pečlivě uschovejte.

Cena povolenky : útery- pátek 150 Kč; sobota, neděle, svátky 250 Kč

Pásmo rybolovu :

– Po levé straně od lávky až k velkým stavidlům.

– Po pravé straně od lávky až k záčátku pláže , přičemž místa u otočky za divadlem jsou vyhrazena ZTP.

Povinnosti lovícího :

– Zapsat příchod k vodě do úlovkového lístku a to před zahájením rybolovu.

– Dbát veškerých pokynů prodejce.

– Řídit se jednotným řádem ČRS a tímto řádem.

  • Vzhledem k tomu, že rybník Konopiště se nachází v chráněném území, je každý povinen udržovat na svém místě pořádek a pokut přijde na místo, které není uklizeno, musí toto uklidit.

  • Vozidla s povolením parkování mají povoleno pouze příjezd na začátek rybolovu a na jeho konec.

  • Porušením zákazu nebude lovícím umožněn rybolov.

  • Vyjímka platí pro RS, prodejce a osoby s pověřením rybníkáře.

Míra kapra je stanovena na 50 cm. Ulovením a ponecháním 1 kusu kapra končí pro tento den rybolov. Ulovený kapr nad 65 cm se musí neprodleně a šetrně pustit zpět do vody.

  • Úlovkový lístek je pro celou sezonu a po jejím ukončení se musí odevzdat, nebo zaslat MO Benešov.

  • Lov dravců povolen od 16. 6. 2021.

  • Přívlač zakázána.

  • Upozorňujeme lovící, někerá lovná místa jsou monitorována fotopastmi.

Je zakázáno :

Lovit na místech mimo pásma rybolovu a na místech vyhrazených osobám ZTP.

– Ulovenou rybu zpracovávat na místě a porcovat před odchodem od vody.

– Nahazovat před stanovenou dobou rybolovu a to za jakýmkoli účelem (rovnání vlasce apod.).

– Lovit ryby z lávky, pláže nebo z hráze.

– Používání bivaků, stanů a jiných přístřešků.

– Upravovat příbřežní pozemky, řezat větve a odstraňovat kameny.

– Rozdělávat oheň.

Čas rybolovu :

– květen, červen, červenec, srpen : úterý – pátek 15:00 – 22:00; svátky, sobota, neděle 6:00 – 22:00

– září: úterý – pátek 14:00 – 21:00; svátky, sobota, neděle 7:00 – 21:00

– říjen: úterý – pátek 13:00 – 20:00; svátky, sobota, neděle 7:00 – 19:00

– listopad: úterý – pátek 10:00 – 17:00; svátky, sobota, neděle 7:00 – 18:00

MO ČRS BENEŠOV