Konopiště

Rybářský řád pro rybník Konopiště 2023:

Lovit ryby může každý, kdo vlastní platný rybářský lístek a zaplatil příslušný poplatek. Tento poplatek je povinen každý uhradit před začátkem rybolovu u výběrčích k tomu určených. Stvrzenku o zaplacení je povinen mít u sebe a předložit RS nebo osobám s pověřením rybníkáře. Prodej povolenek u stolečku u vekých stavidel v případě nepřítomnosti u p. Zubíka na malém parkovišti pod hrází.

Ceny povolenek: členové MO ČRS Benešov – 200 Kč, ostatní 300 Kč.

Pásmo rybolovu: Po levé straně od stolečku prodejců až k lávce. Po pravé straně od začátku pláže až k lávce. ZTP mají místa vyhrazena u otočky. Za lávkou, z lávky a z hráze rybníka rybolov zakázán.

Povinnosti lovícího: Před začátkem rybolovu zapsat příchod do úlovkového lístku. Dbát veškerých pokynů prodejce, RS a lidí oprávněných ke kontrole. Udržovat pořádek na lovném místě. Dodržovat rybářský řád pro rybník Konopiště. Mít s sebou povinou výbavu: podběrák, vezírek, metr, vidličky. Vozidla s povolením vjezdu pouze na začátek rybolovu a na jeho konec mimo RS a osob pověřených ke kontrole.

  • Míra kapra 50 cm nad 65 cm okamžitě pustit zpět do vody.
  • Míra štiky 70 cm, nad 85 cm okamžitě pustit zpět do vody.
  • Lín a okoun celoročně hájen.
  • Karas stříbrný ponechat neomezený počet.
  • Bílá ryby 15 ks na osobu .

Ponecháním 1 kusu kapr, štika, candát ,amur, sumec pro tento den rybolov končí. Lov dravců od 16.června. Přívlač zakázána. Úlovkový lístek platí pro celý rok od 1. května do 30. listopadu. po skončení odevzdat MO ČRS Benešov k sumarizaci.

Je zakázáno: Ulovené ryby zpracovávat na místě. Nahazovat před stanovenou dobou. Lovit mimo pásma rybolovu a na místech vyhrazeným ZTP. Používání bivaků a jiných přístřešků pouze se souhlasem prodejce. Zákaz otevřených ohňů. Upravovat příbřežní pozemky, řezat větve.

Při jakémkoliv porušení rybářského řádu bude lovící vykázán od vody a nebude mu umožněn rybolov pro tento rok.

Časy rybolovu:

  • květen, červen, červenec, srpen

úterý – pátek: 15:00 – 22:00

sobota, neděle, svátky: 6:00 – 13:00

  • září

úterý – pátek: 14:00 – 21:00

sobota, neděle, svátky: 7:00 – 14:00

  • říjen

úterý – pátek: 13:00 – 20 :00

sobota, neděle, svátky: 7:00 – 14:00

  • listopad

sobota, neděle: 7:00 – 14:00

Po dohodě s odpovědným zástupcem MO ČRS Benešov možnost individuální rybolov mimo stanovenou dobu rybolovu .

Upozorňujeme lovící , že některá lovná místa jsou monitorována fotopastmi .

Šimák Jan předseda MO ČRS Benešov, hospodář Pavel Tomeš

MO ČRS BENEŠOV