30.4. – poslední termín zaplacení známky!

Rada ČRS si dovoluje upozornit že závazný termín uhrazení členských příspěvků (známek) je v souladu se stanovami ČRS 30.dubna. Po tomto termínu členství v ČRS zaniká! Členem ČRS je možné se opět stát pouze podáním nové přihlášky včetně opětovné úhrady zápisného!