Stanovisko Ministerstva zemědělství k výkonu rybářského práva

Informace Ministerstva zemědělství – výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215.

Ministerstvo zemědělství na základě dotazů veřejnosti sděluje následující: